Презентации

Презентация от заседанието на УС на НАПОО на 08.11.2017 г., на което беше представен напредъкът по проекта

Презентация от пресконференцията на 10.04.2017 г., представяща разработената Методология на проучванията по проекта

Презентация от пресконференцията на 10.04.2017 г., представяща целите и дейностите по проекта.

Презентация среща_АИКБ_напредък по проекта_13.02.2018 г.

Модел за договаряне на МРЗ – 14.09.2018 г.

Презентация – модел за повишаване на производителността 14.09.2018 г.

Напредък по проекта 21.09.2018 г.

Напредък по проекта 28.09.2018 г.

Презентация – модул за насърчаване на заетостта 28.09.2018 г.