Презентации

Презентация от заседанието на УС на НАПОО на 08.11.2017г., на което беше представен напредъкът по проекта

Презентация от пресконференцията на 10.04.2017г., представяща разработената Методология на проучванията по проекта

Презентация от пресконференцията на 10.04.2017г., представяща целите и дейностите по проекта.