Документи

Стратегия за повишаване на привлекателността на професиите

План за действие

Конкретни мерки за повишаване на привлекателността на професиите

Модел за изчисляване на рейтинг на професиите

Входящи данни – Модел за изчисляване рейтинг на професиите

Актуализиран модел на рейтинг на професиите и въпросник

Карта на добрите световни и европейски КСО практики

Карта на добрите КСО практики

ГАП анализ на добрите КСО практиките

Бяла книга на добрите КСО практики

Единен наръчник за въвеждане на КСО практики

Ръководство за прилагане на чуждестранни КСО практики

Ръководство за внедряване на КСО практики

Модел за обективна оценка на производителността на труда

Модели за повишаване на привлекателността на професиите в бранш “Машиностроене и металообработване”:

 1. Инструкции за работа с моделите
 2. Машинен инженер
 3. Настройчик на машини с ЦПУ
 4. Стругар
 5. Заварчик

Модели за повишаване на привлекателността на професиите в бранш “Електротехника и електроника”:

 1. Инструкции за прилагане на моделите в бранш електротехника
 2. Инженер
 3. Електротехник  
 4. Машинен оператор
 5. Техник на електронна техника

Модели за повишаване на привлекателността на професиите в бранш “Транспорт и спедиция”

 1. Инструкции за прилагане на моделите за бранш транспорт
 2. Пилот
 3. Спедитор
 4. Машинист   
 5. Шофьор на товарен автомобил

Модели за повишаване на привлекателността на професиите в бранш “Медицина и услуги за красота и здраве”

 1.  Инструкции за прилагане на моделите в бранш медицина
 2. Лекар
 3. Медицинска сестра Оператор на медицинска апаратура – лаборант
 4. Акушерка

Модул за насърчаване на работната сила

Методика за прилагане менторството и застъпничеството в предприятията