Документи

Стратегия за повишаване на привлекателността на професиите

План за действие

Конкретни мерки за повишаване на привлекателността на професиите

Модел за изчисляване на рейтинг на професиите

Входящи данни – Модел за изчисляване рейтинг на професиите

Карта на добрите световни и европейски КСО практики

Карта на добрите КСО практики

ГАП анализ на добрите КСО практиките

Бяла книга на добрите КСО практики

Единен наръчник за въвеждане на КСО практики

Ръководство за прилагане на чуждестранни КСО практики

Ръководство за внедряване на КСО практики

Модел за обективна оценка на производителността на труда