Бенефициент

Асоциация на индустриалния капитал в България 

Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) е най-представителната организация на работодателите на национално равнище. В нея членуват над 80 браншови камари, които са представителни в 3/4 от икономическите дейности и над 10 000 предприятия, осигуряващи работа на над 500 000 души. АИКБ разполага с изградена мрежа от регионални камари, обхващащи 2/3 от общините в страната.

Водена от своята загриженост от все по-сериозния недостиг на човешки ресурси с подходяща квалификация в ключови за страната ни сектори, от началото на тази година АИКБ започна изпълнението на проект „Постигане на устойчива и качествена заетост посредством подобряване привлекателността на професии със слабо предлагане на пазара на труда в ключови за развитието на българската икономика сектори“.