Асоциирани партьори

От страна на АИКБ:

 1. Българска браншова камара “Машиностроене”
 2. Българска асоциация на електротехниката и електрониката 
 3. Национално сдружение на българските спедитори  
 4. Национално сдружение на частните болници 
 5. Асоциация на малките и средни предприятия от индустрията за красота и здраве 

От страна на Конфедерация на труда „Подкрепа“:

 1. Синдикална Федерация на машиностроителите и металоработниците
 2. Национална федерация “Техническа индустрия, наука, информатика” 
 3. Федерация на транспортните работници към КТ “Подкрепа”
 4. Национален железничарски синдикат към КТ “Подкрепа” 
 5. Национална федерация “Търговия, услуги, контролни органи, туризъм” 

От страна на КНСБ:

 1. Национална федерация „Металелектро” 
 2. Съюз на транспортните синдикати в България
 3. Федерация на синдикатите в здравеопазването 

От страна на държавата:

 1. Министерство на труда и социалната политика 
 2.  Агенция по заетостта
 3. Национална агенция за професионално образование и обучение