АИКБ организира кръгла маса за въвеждане на менотството и застъпничеството в българското законодателство

На 22.09.2018 г., в Конферентната зала на АИКБ ще се проведе кръгла маса за обсъждане на предложените от асоциацията в рамките на проекта предложения за изменение и допълнение на българското законодателство с цел нормативно регулиране на менторството и застъпничеството. По изпълнявания от АИКБ проект беше разработена Методика за прилагане на менторството и застъпничеството в предприятията, която беше успешно апробирана в 60 предприятия от четирите пилотни бранша. За нейното изготвяне беше проведено проучване сред работодателите и специалистите по човешки ресурси, които споделиха своя опит и мнение относно полезността на двата инструмента. В рамките на кръглата маса се очаква представителите на браншовите организации, представителите на синдикатите и на държавните институции работещи в сферата на пазара на труда, както и други заинтересовани лица да споделят своите предложения как разработената методика и предлаганите промени да бъдат използвани и регулирани по ефективен начин с цел използването им от предприятията.