АИКБ обучи 40 служители на Агенция по заетостта

В периода 26 – 30.11.2018 г. експерти от Асоциация на индустриалния капитал в България обучиха 40 служители на Агенция по заетостта – кариерни консултанти и трудови посредници за прилагане на Актуализираните указания за работа кариерните центрове към АЗ.

Обучението се проведе в Стара Загора и във Велико Търново по предварително подготвена програма.

Експертите от Агенцията бяха обучени да прилагат на практика разработените по проекта инструменти за насърчаване на заетостта и повишаване на привлекателността на професиите. След приключване на обучението бяха връчени сертификати на всички обучени за придобити знания и умения в областта на ключовите компетенции.